Eredetileg Turcsányi Emíliának hívták, ám ahogy karrierje felfelé ívelt, az első világháború előtti évek pesti félvilága már csak Mágnás Elzaként emlegette. A híres luxusprostituált csillogó élete és brutális meggyilkolása több volt, mint egy kis cselédlányból lett kurtizán tragikus története: a kor leghírhedtebb bűnügye, mely nemcsak a közvéleményt rázta meg, és a világsajtót tartotta lázban, de a korszak nagy művészei által az irodalomba is bevonult.

Mágnás Elza Schmidt Miksa Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula Kóbori Róza Nick Gusztáv bűntény gyilkosság krimi film kultúra irodalom starlight true story

Kosztolányi Dezső a temetéséről tudósított, Krúdy Gyula pedig a Pesti levelekben idézte fel alakját. Sőt, van olyan pletyka is, miszerint a Vörös postakocsi hősnője a meggyilkolt Mágnás Elza. De természetesen a első szó most is a sajtóé volt: ezekben az években már Pesten is a bulvár volt az úr. A lapok hihetetlen példányszámban számoltak be a történetekről.

Krúdy az esetre úgy emlékszik, "mintha az egész főváros magáévá tette volna az ügyet, minden legkisebb részlete a bűnnek a közérdeklődés napfényén hentergett, vizsgálóbíró és detektív volt minden pesti ember, az esti lapokat úgy kapkodták a közutakon, mintha forradalom lett volna…"

A külföldi sajtó is ráharapott a témára. A New York Times még tudósítót is küldött, hogy kinyomozza: mi az igazság a Mágnás Elza-sztoriból. 

Mágnás Elza Schmidt Miksa Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula Kóbori Róza Nick Gusztáv bűntény gyilkosság krimi film kultúra irodalom starlight true story

"Fagyottan unottan, haltekintettel..." Kovács Patrícia Mágnás Elzaként a Félvilág című filmben


Holttest az utazókosárban

1914. január 10-én hajnalban a Margit rakparton két arra hajtó kocsis a rakparti lépcsőkön egy utazókosárra lett figyelmes. A kosár félig a folyóba lógott, és a szerencsésnek éppen nem mondható megtalálók egy jóformán meztelen nő holttestére bukkantak benne.

„Ma reggel nyolc órakor két kocsis, a Duna baloldali partján, tizenöt centiméternyire a víz állása alatt, egy utazókosarat pillantott meg. A lépcsőkön fölhozták a partra és fölfeszítették a lakatokat. Ijesztő látvány tárult eléjük. Szederjes női holttestet találtak a kosárban. A nőn, aki szőke hajú s rendkívül ápolt, finom testű, csupán csipke-pántlikás finom vékony vászoning van.” - adta hírül a Kis Újság, ám tele voltak a szenzációval nemcsak a pesti, de néhány napon belül már a világlapok is; az esetről még Ausztráliában is cikkeztek.

Mágnás Elza Schmidt Miksa Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula Kóbori Róza Nick Gusztáv bűntény gyilkosság krimi film kultúra irodalom starlight true story

A Kis Újság hatalmas címlapsztoriként hozta le a gyilkosság legfrissebb fejleményeit 


A bűntényt a bulvárlapok közül főként az Est, és annak akkori bűnügyi riportere, Tarján Vilmos - a rendőrséggel versengve - próbálta nagy erőkkel megfejteni. Ez volt az első eset, amikor azonosítás céljából egy holttest fotóját közzé tette az újságokban a rendőrség, sőt, még a mozikban is levetítettek egy pár perces mozgóképet az esetről, amely az első világháború előestéjén, 1914. januárjában rendkívüli módon megrázta az akkor még boldog békeidőkben élő közvéleményt.

A detektíveknek csak néhány nap múlva sikerült azonosítaniuk az áldozatot: a gyönyörű szőke lány Mágnás Elza volt, akit a rendőrfőkapitány sógornője ismert fel először.

Az asszony elmesélte, hogy amikor a Margit körúton lakott, volt a szomszédjában egy feltűnő szépség, aki már akkor "igen vidám életet" élt. A szomszédok, különösen a hölgyek gyakran nézegettek át a függöny mögül a szép kurtizán otthonába, akinek csillaga gyorsan emelkedett.

Mágnás Elza Schmidt Miksa Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula Kóbori Róza Nick Gusztáv bűntény gyilkosság krimi film kultúra irodalom starlight true story

Amikor bejárta a világot a félvilág - a gyilkosság korabeli sajtóillusztrációi a galériában 


Mágnás Elza tündöklése

A millennium évében még csak pincérlány volt, majd gazdag barátok révén a pesti éjszaka ismert orfeumaiba került: innentől kezdve már mindenki Mágnás Elzaként ismerte. A gyilkosság előtt hat évvel aztán igazán megszaladt neki: a kiscelli kastély ura, a bécsi származású bútorgyáros, Schmidt Miksa vette pártfogásába.

Lakást bérelt neki a Bem rakparton, elhalmozta - százezer koronát érő - ékszerekkel, és talpig (huszönötezer koronás) csipkébe bújtatta. Elza ezután már csak vendégként, saját fogatán jelent meg az orfeumokban, ahol pályatársai irigykedve beszéltek róla. A legenda szerint a "rosszkislányok" karrierjük csúcsának a Somossy Orfeum Kávéházat tartották.

Mágnás Elza Schmidt Miksa Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula Kóbori Róza Nick Gusztáv bűntény gyilkosság krimi film kultúra irodalom starlight true story

Schmidt Miksa lakást bérelt kedvesének

Saly Noémi  író, a korabeli pesti éjszakák legjobb szakértője részletesen is idézi, hogyan festette le a kokottot a kávéházat igencsak jól ismerő Krúdy Gyula; az Ady Endre éjszakái című híres sorozatában így írt az „az éj királynőjének” történetéről:

"Fagyottan unottan, haltekintettel, ajkán örökké gunyoros, elbizakodott mosollyal (mint azok a nők, akiket végül megölni szoktak a férfiak, vagy pedig magukat ölik meg értük) ült a Télikert felső végén Mágnás Elza, aki bár egy mosónőnek volt a lánya: még műveletlenségében is oly hidegnek és előkelőnek tudta magát maszkírozni, hogy a szegény érzelmes zsidólányok, akik többnyire pénztelen pincéreknek voltak a titkos szeretői: csakhamar elnevezik vala Mágnás Elzának.”

Mágnás Elza Schmidt Miksa Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula Kóbori Róza Nick Gusztáv bűntény gyilkosság krimi film kultúra irodalom starlight true story

Schmidt Miksa, a kiscelli kastély ura, aki imádta gyönyörű kedvesét, Mágnás Elzát


Nos, Elzát valóban megölték, de hiába terelődött a gyanú a bútorgyárosra: a szép kurtizánt Schmidt Miksa házvezetőnője, Kóbor Róza és annak szeretője, a „foglalkozás nélküli péksegéd” Nick Gusztáv fojtotta meg.

Bár akkoriban felrebbent a pletyka, miszerint a gyilkosság hátterében a két nő rivaláizálása állt, ám valójában puszta nyereségvágyból elkövetett emberöléssel állunk szemben.

Ráadásul az elkövetők meglehetősen kontár munkát végeztek, még a holttestet sem sikerült a Duna áramába juttatniuk, ezért találták meg már másnap reggel az áldozatot. A tettesek állítólag Svájcba akartak menekülni, ám néhány nap múlva lelepleződtek, amikor is Nick egyszerűen zaciba adta az elrabolt ékszereket.

Mágnás Elza Schmidt Miksa Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula Kóbori Róza Nick Gusztáv bűntény gyilkosság krimi film kultúra irodalom starlight true story

Mágnás Elza ékszerei

Bűn és bűnhődés

A kiscelli kastély egykori ura valóban szerethette a kis "tót cselédből lett" kurtizánt, aki a korszak valóságos celebje volt: Schmidt Miksa Párizsból hozatta a lány ruháit, és egyedi ékszereket terveztetett neki.

Nem véltetlenül lett még a világháború kitörését megelőző napokban is a bulvársajtó fő témája e gyönyörű kincsek elárverezése. Ullmann József főékszerész országos hírnévre tett szert, amikor a "bijou"-kat kiállíttatta: kötelező társadalmi program, valóságos búcsújárás vált az eseményből.

No és a temetés… Maga Kosztolányi Dezső tudósította a Hét című újságot az egész országot megmozgató szertartásról, amelyen százezren jelentek meg:

"Megható volt, kérem, a temetés, mint egy szentimentális tucatregény utolsó fejezete, cifra, mint a konyhaedények alá csipkézett színes papiros, és fényes, egzotikus, könnyekkel és misztikummal teljes. Nézzétek: ilyen a tót mennyország."

Mágnás Elza Schmidt Miksa Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula Kóbori Róza Nick Gusztáv bűntény gyilkosság krimi film kultúra irodalom starlight true story

Mágnás Elza temetése 1914. január 16-én volt

Krúdy Gyula kevésbé volt tapintatos: ő a temetésen ugyancsak megjelenő bútorgyárosról azt állította, hogy

"perverz szenvedélyeiről volt vala nevezetes Pesten. (Így többek között az volt a a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszettek neki, fehér menyasszonyruhában, mirtuszkoszorúval érckoporsóba fektette, és úgy imádta őket.)"

Ebből valószínűleg annyi igaz, hogy Schmidt Miksa valóban szerette fehérben járatni az ő Elzáját.

És vajon mi lett a gyilkosokkal? A tetteseket először életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, majd néhány hónappal később - 1915 februárjában - a Magyar Királyi Kúria kötél általi halált szabott ki rájuk. Később aztán fölmentették őket, így mindketten megmenekültek a bitófától.

A házvezetőnő végül a börtönben halt meg, tettestársát Tormay Cécile írónő 1919-ben a Lenin-fiúk között vélte látni. Van olyan pletyka, miszerint Nick Gusztáv még 1945-ben is élt, és szabadulása után magas beosztású káderektől kapott munkát.

Mágnás Elza Schmidt Miksa Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula Kóbori Róza Nick Gusztáv bűntény gyilkosság krimi film kultúra irodalom starlight true story

A gyilkosságot követően Schmidt Miksa a kiscelli birtokán egy emlékkápolnát rendezett be egykori kedvese emlékére 


"A nő tőkéje"

Igen, még a politikát is - áttételesen - megérintette a Mágnás Elza-ügy. A magyar nőmozgalom mindenestre zászlajára tűzte a prostitúció kérdését. Az egyik élharcos Bédy-Schwimmer Róza volt, aki A nő című lap 1914. január 20-ai számában éles szavakkal támadt a kettős, álszent morált hirdető társadalomra. A nő tőkéje című írás szerint:

"A Mágnás Elza körüli érdeklődés nem a legyilkolt nő halálának, hanem életének szól… Amíg a társadalom a nőt elsősorban nemi szempontból értékeli, addig ne szavaljanak házias erényekről, ne biztassák a nőt nemes egyszerűségre, ne jajgassanak a nő fényűzési hajlamain, általában nem leckéztessék szavakkal, amelyeknek tetteik homlokegyenest ellentmondanak!"

Mágnás Elza Schmidt Miksa Kosztolányi Dezső Krúdy Gyula Kóbori Róza Nick Gusztáv bűntény gyilkosság krimi film kultúra irodalom starlight true story

Az 1921-től az USA-ban élő Bédy-Schwimmer Rózát 1937-ben világbékedíjjal tüntették ki


De a legszebb és legszomorúbb búcsúztatót mégis Krúdy Gyula írta:

"Elza sírján friss fű zendül, és a gyémántnak éppen olyan tündöklő a vize mostanában Budapesten, mikor a legszebb kövek egyike egy szőke, nagy hajú lány ujján ragyogott. A gyémánt most is szép, és mindig hívogatni fogja a nőket, az orfeumi zene bolondosan cseng, kis cselédek vackukon Elzáról álmodnak, szegény, ékszertelen nők irigykedve sóhajtanak. Míg egyszer újra eljön a pék, és öl."

A rejtélyes Mágnás Elza-gyilkosságról Szász Attila 2015-ben Félvilág címmel készített filmet, melyben a luxusprostituáltat Kovács Patrícia, Rózsit Gryllus Dorka, Schmidtet pedig Kulka János kelti életre. Zseniálisan.