Gyönyörök háza - ez díszelgett a francia festőóriás Marquises szigeti otthona homlokán, provokatív szándékkal felpingálva. A sors fintora, hogy Gauguint - feljegyzései szerint - a bennszülött nők mégsem tudták igazán boldoggá tenni. Párizstól több ezer kilométerre is feleségéhez vágyakozott; a nőhöz, aki eldobta magától, és aki örökre elérhetetlenné vált a...