Párizsi ruhák és mosdás hideg vízben. Családi bensőségesség és az egész világ mohó kíváncsisága. Jó apa, aki gyenge uralkodó. Ilyesféle kettősségben telt az utolsó Romanov cár lányainak rövidre szabott élete. A tragikus véget mindenki ismeri, de egy nemrég megjelent könyvből megtudhatjuk, hogyan is teltek a titkokkal, rejtélyekkel és csodákkal övezett cári család, a nagyhercegnők és a kis cárevics hétköznapjai. Életük akár egy orosz nagyregény.

II. Miklós cár Nyikolaj Alekszandrovics Romanov Alix hesseni hercegnő Alexandra cárné Olga Romanov Tatyjána Romanov Marija Romanov Anasztaszija Romanov Alekszej Romanov Romanov család Romanov nagyhercegnők történelem kultúra history

Az apa egy fotelben ülve felolvas. Gyerekei köréje húzódva hallgatják kedvencük, Sir Arthur Conan Doyle egyik detektívtörténetét. Az anya hímez, mosolyogva figyeli az arcokat. Idilli kép, ha a család éppen nem fogságban volna.

A több mint háromszáz éve uralkodó Romanovok utolsó cárja, a családi örömökre és egyszerű kedvtelésekre vágyó II. Miklós 1917 márciusában már lemondott a trónról, ráadásul a fia nevében is, de azt nem tudta, mi fog történni vele. Jobb is…
Tegyük hozzá, hogy ilyen felolvasós esték rendszeresek voltak a családban, a négy Romanov nagyhercegnő és öccsük harmonikus családban nevelkedett.

Pompa és egyszerűség furcsa kettősségében.

II. Miklós cár Nyikolaj Alekszandrovics Romanov Alix hesseni hercegnő Alexandra cárné Olga Romanov Tatyjána Romanov Marija Romanov Anasztaszija Romanov Alekszej Romanov Romanov család Romanov nagyhercegnők történelem kultúra history

II. Miklós cár és családja a Krím-félszigeten


A Romanov gyerekek története már abban eltért sok más uralkodócsaládétól, hogy szüleik kifejezetten szerették egymást. Bár II. Miklós trónörökösként szenvedélyes viszonyt folytatott egy balerinával - a történetről szóló, nagy vihart kavart Matilda című filmet tavasszal mutatták be Magyarországon -, mégis szerelemből nősült. Alix hesseni hercegnő viszonozta az érzéseit, ezért nagymamája, Viktória királynő aggályai ellenére útra kelt a politikailag kiszámíthatatlan Oroszország felé.

A jóképű cár és a szép szőke cárné az alattvalók kedvenceivé is válhattak volna, ám nem ez történt. Alix, akit a továbbiakban Alexandrának hívtak, anyatípus volt, ezenkívül gyakran betegeskedett, és a háta közepére sem kívánta, hogy alámerüljön az orosz arisztokrácia köreibe.

Jóképű férje pedig túl határozatlannak bizonyult az uralkodáshoz, elképesztően konzervatív nézeteket vallott, ezzel tovább mélyítette a szakadékot hazája és a többi európai ország között. 

II. Miklós cár Nyikolaj Alekszandrovics Romanov Alix hesseni hercegnő Alexandra cárné Olga Romanov Tatyjána Romanov Marija Romanov Anasztaszija Romanov Alekszej Romanov Romanov család Romanov nagyhercegnők történelem kultúra history

II. Miklós szerelemből vette el Alix hercegnőt


Első gyermekük alig egy évvel az esküvő után, 1895-ben született. A reménykeltő gyorsaság némileg enyhítette a csalódást, hogy az elsőszülött lány lett.

Olga nagyhercegnő valóban nagy volt, hiszen négy és fél kilósan, ijesztően nagy fejjel jött a világra. Két év múlva született a majdnem négykilós Tatyjána, majd újabb két év múlva Marija. Amikor két év elteltével megint csupán százegy ágyúlövés adta hírül az újabb lánygyermek születését - Anasztaszija 5,2 kg-os újszülött volt -, a gratulációk már inkább részvétnyilvánításnak tűntek.

Négy szép kislány, boldog család, a szoptatást - az arisztokrácia köreiben szokatlan módon - magára vállaló cárnő. Így festett a boldog elszigeteltségben élő család. A kislányok a fényűző Sándor-palotában éltek, ám elvárták tőlük, hogy maguk vessék be az ágyukat, takarítsanak, jól tanuljanak, és a lehető legtöbbet tartózkodjanak a friss levegőn.

Alexandra olyan meleg és szoros kapcsolatban volt velük, ami ritkaszágszámba ment az orosz felsőbb körökben, és nem is értékelték sokra.

Az uralkodó és felesége elmaradása a pazar téli idények eseményeiről ellenszenvet keltett. Ráadásul nem sikerült trónörököst produkálniuk, ami a lányaik iránti szeretet ellenére folyamatosan nyomasztotta őket is.

II. Miklós cár Nyikolaj Alekszandrovics Romanov Alix hesseni hercegnő Alexandra cárné Olga Romanov Tatyjána Romanov Marija Romanov Anasztaszija Romanov Alekszej Romanov Romanov család Romanov nagyhercegnők történelem kultúra history

A gyönyörű gyerekek, akik szerelmből születtek


Szigorúan őrzött titok

1904 nyarán végre háromszázegy ágyúszó tudatta mindenkivel: cárevics született. A gyönyörű, szőke kisbaba nővére rekordját beállítva szintén 5,2 kilót nyomott. Csakhogy két napig nem tudták elállítani a köldökcsonkja vérzését. 

Nem telt bele sok idő, jött a lesújtó diagnózis: hemofília. A várható életkor jó, ha tizennégy év.

A betegséget Alexandra "hozta" a családba, akinek az egyik bátyja és nagybátyja is ebben szenvedett. Ettől kezdve a cári család még jobban elzárkózott. A kisfiút, Alekszejt védeni,

a valóságot titkolni kellett.

II. Miklós cár Nyikolaj Alekszandrovics Romanov Alix hesseni hercegnő Alexandra cárné Olga Romanov Tatyjána Romanov Marija Romanov Anasztaszija Romanov Alekszej Romanov Romanov család Romanov nagyhercegnők történelem kultúra history

Háromszázegy ágyúszó tudatta: cárevics született

A cárné egészségét felőrölte a csalódás, egyre elvontabbá vált, míg rá nem talált a szerzetesre, aki "csodát" tett, ugyanis két alkalommal is sikerült a cárevicset "meggyógyítania". Raszputyin a cárné bizalmát és odaadását kapta cserébe, és a kislányok mellett is amolyan vezető lett.

A négy hercegnő fényképei bejárták a világot, hatalmas érdeklődés fordult feléjük. Szépek voltak, kedvesek és barátságosak. Ha nagy ritkán nyilvánosság elé léptek, mindenki rácsodálkozott a természetességükre. Nyilván azért tudtak ilyenek lenni, mert

egy szerető család biztonságában éltek.

II. Miklós cár Nyikolaj Alekszandrovics Romanov Alix hesseni hercegnő Alexandra cárné Olga Romanov Tatyjána Romanov Marija Romanov Anasztaszija Romanov Alekszej Romanov Romanov család Romanov nagyhercegnők történelem kultúra history

Az arisztokrácia körében szokatlanul bensőséges családi életet éltek


Édesanyjuk még az oktatásukból is részt vállalt, apjuk pedig örömmel játszott, biciklizett, szánkózott velük, este pedig boldogan olvasott fel a családnak. Szombatonként filmet néztek, és korántsem voltak olyan drága játékaik, mint amilyenekről az orosz arisztokrácia visszaemlékezéseiben olvashatunk.

A dédnagyanyjuktól, Viktória királynőtől származó pazar babáikat például csak ünnepnapokon vehették elő.

II. Miklós cár Nyikolaj Alekszandrovics Romanov Alix hesseni hercegnő Alexandra cárné Olga Romanov Tatyjána Romanov Marija Romanov Anasztaszija Romanov Alekszej Romanov Romanov család Romanov nagyhercegnők történelem kultúra history

A komoly, a szép, a melegszívű és a mókamester


A négy nagyhercegnő - négy személyiség. Olga komoly és felelősségteljes volt; ahogy nőtt, hajlott az álmodozásra, a melankóliára. Jólelkű gyerekként mindig igyekezett elsimítani az ellentéteket. Húga, Tatyjána volt a legszebb: óvatos és visszahúzódó kislány, ám amikor az első világháború alatt a lányok kivették a részüket a sebesültek ápolásából, kiderült, hogy ő a legteherbíróbb, legkiegyensúlyozottabb mindnyájuk közül.

Mariját sokan nagydarab teremtésként írták le, mások viszont azt mondták, ő volt a legcsinosabb. Abban egyetértett mindenki, hogy ő a legoroszosabb. Meleg mosolyú, nyíltszívű, kedves teremtés. Nem véletlenül lett az apja kedvence. Olyan jó kislány volt, hogy amikor egy alkalommal kekszet csent, a cár megkönnyebbülve nevetett, hogy ezek szerint mégsem kell attól tartaniuk, hogy Maskának egyik reggelre angyalszárnyai nőnek.

Ilyesmire Anasztaszijánál senki sem számított: ő volt a legelevenebb, a legdominánsabb, a legszókimondóbb gyerekük. Szánkózáskor elbújt a bundazsákban, és soha nem nyugodott, amíg valahogy a középpontba nem tuszkolta magát. Tanulni nem szeretett, de jól értett az emberekhez. Ő volt a család mókamestere.

II. Miklós cár Nyikolaj Alekszandrovics Romanov Alix hesseni hercegnő Alexandra cárné Olga Romanov Tatyjána Romanov Marija Romanov Anasztaszija Romanov Alekszej Romanov Romanov család Romanov nagyhercegnők történelem kultúra history

Alexandra mély és szoros kapcsolatban volt gyermekeivel


Mind a heten…

A lányok ragaszkodóak voltak, sok bánatot okozott nekik édesanyjuk gyakori betegeskedése és öccsük állapota. Nyaranként a cári yachton, a Standardon hajókáztak, ismerték a majd háromszáz fős személyzet szinte minden tagját. Napoztak és görkorcsolyáztak a fedélzeten, kikötéskor túráztak, piknikeztek, fürödtek. Nemrég jelent meg magyarul Helen Rappaport A négy nővér című, vaskos kötete, ebben bőségesen foglalkozik a család és a négy hercegnő mindennapjaival.

Az első világháborúban mind a négyen részt vettek a sebesültek ápolásában, és nem a reprezentálás szintjén. Sebeket kötöztek, műtéteknél segédkeztek, sterilizáltak. A nagyobb lányok beleszerettek egy-egy ápoltjukba, vagyis szép lassan felnőttek.

II. Miklós cár Nyikolaj Alekszandrovics Romanov Alix hesseni hercegnő Alexandra cárné Olga Romanov Tatyjána Romanov Marija Romanov Anasztaszija Romanov Alekszej Romanov Romanov család Romanov nagyhercegnők történelem kultúra history

Az öt szép gyerek képe gyakran szerepelt a világsajtóban


A forradalom kitörésekor egymás után kanyarósak lettek, így a cárné azokra a felvetésekre, hogy talán jobb lenne elhagyniuk a palotát, nemmel felelt. II. Miklós lemondása után foglyokká váltak, nem tudták, milyen álhírek, gonosz karikatúrák terjednek róluk odakint.

Még fogvatartóik is megdöbbentek, milyen méltósággal tűrték a rabságot.

Konyhakertet létesítettek, és versenyeztek, kinek nő meg hamarabb a betegség után levágott haja. Nyár végén Kerenszkijék Szibériába vitték őket. A tobolszki házban még tűrhetőek voltak a körülmények. A cár fát vágott, dominózott a gyerekekkel, a lányok szánkóztak, leveleket írtak, és unatkoztak. Karácsonykor megajándékozták az őreiket is.

A bolsevik forradalaom után egyre durvábban bántak velük, majd tovább szállították őket Jekatyerinburgba. A legnagyobb lány, Olga ekkor már huszonhárom esztendős volt, a legfiatalabb, Anasztaszija tizenhét. Alekszej alig tizennégy.

II. Miklós cár Nyikolaj Alekszandrovics Romanov Alix hesseni hercegnő Alexandra cárné Olga Romanov Tatyjána Romanov Marija Romanov Anasztaszija Romanov Alekszej Romanov Romanov család Romanov nagyhercegnők történelem kultúra history

II. Miklós cár és családja jekatyerinburgi fogságuk idején


1918. július 17-én hajnalban felébresztették őket, majd leterelték az egész családot a pincébe. Ott felolvasták a halálos ítéletüket, és

nyomban tüzet nyitottak rájuk.

A cár azonnal meghalt, de a család több tagjával nem végeztek a lövések. Őket szuronyokkal ölték meg. Máig nem egyértelmű, kinek a parancsára történt így, de úgy tűnik, ez a rémtett nem írható Lenin amúgy tekintélyes bűnlajstormához. A család öt tagjának földi maradványait 1979-ben találták meg és azonosították. Alekszej és Marija csontjai csupán 2009-ben kerültek elő. 

II. Miklós cár Nyikolaj Alekszandrovics Romanov Alix hesseni hercegnő Alexandra cárné Olga Romanov Tatyjána Romanov Marija Romanov Anasztaszija Romanov Alekszej Romanov Romanov család Romanov nagyhercegnők történelem kultúra history

Ipatiev mérnök háza Jekatyerinburgban, ahol cári családot meggyilkolták