"Az állam én vagyok" - ezt a mondást a franciák legendás uralkodójához kötik, ám a közhiedelemmel ellentétben a szállóigévé vált mondat sohasem hagyta el XIV. Lajos száját. "A férfi én vagyok" kijelentés viszont tökéletesen illett volna a Napkirályhoz; túl a hetvenen is aktív szexuális életet élt. Íme a férfi, aki hetvenkét éven át, minden európai uralkodónál hosszabb ideig regnált, szeretőinek száma pedig egy agglegény rocksztáréval vetekedett. Terjedelmi okokból csak a legmeghatározóbb, a leghosszabb ideig tartó románcait emeljük ki.

történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlight

A hitves

XIV. Lajos - kinek uralkodása alatt Franciaország Európa vezető politikai és kulturális, valamint sokáig katonai nagyhatalma volt - 22 esztendősen, 1660-ban nősült meg, választását természetesen politikai érdekek történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlightvezérelték.

A spanyol uralkodó lányát, Mária Terézia spanyol infánsnőt (királyi hercegnőt) vette feleségül. A királyi párnak hat gyereke született, és közülük csak a legidősebb, Lajos érte meg a felnőttkort, de az apját ő sem élte túl, így a trónt később a király dédunokája örökölte.

Röviden így foglalhatnánk össze XIV. Lajos magánéletét, ha igazán hivatalosak és diszkrétek szeretnénk lenni. A Napkirály azonban nemcsak a politikában és a világhódításban, de a nők iránti odaadásban is jeleskedett. Imádta a szebbik nem tagjait - legyen szó főrendi dámáról, udvarhölgyről vagy szobalányról -, nem tudott és nem is akart ellenállni nekik. 

Házasságkötése előtt az uralkodó már több udvarhölgy és komorna révén megismerte a testi szerelmet, házassága idején pedig szeretőinek és törvénytelen gyermekeinek a száma is jelentős volt. Rengeteg gáláns kalandba keveredett, ám ha a versailles-i udvart belengő pletykákat közelebbről szemügyre vesszük, egy meglepően érzelmes, szeretetre éhes, sőt - élete utolsó harminckét évében - egy hűséges férfi képe tűnik fel előttünk.

történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlight

A sógornő vonzásában

Miközben Mária Terézia az első gyermeküket várta, Lajos neje egyik udvarhölgye, a 17 éves Anne de történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlightRohan-Chabot, a későbbi Madame de Soubise kegyeit kereste. Évekig ő volt a szeretője, csak akkor hagyta el, amikor a lánynak egy betegség miatt állítólag elszíneződtek és kihullottak a fogai.

Utána a saját sógornőjére, Henriettára vetett szemet, és annak ellenére, hogy ő volt a király, a testvér feleségével folytatott viszonyra még a szabados versailles-i udvarban is rosszallóan tekintettek.

Ezért "pártolt át" Lajos sógornőjé udvarhölgyéhez, Louise de la Valliére-hez. A király szerelme hét évig tartott. Hatalmas ünnepségeket rendezett a tiszteletére, ő így udvarolt. Louise öt gyereket szült a királynak, de közülük csak kettő érte meg a felnőttkort. Állítólag Louise volt az, aki bemutatta Lajosnak élete egyik legfontosabb nőjét, a szépséges Madame de Montespant.

történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlight

Az udvarból a zárdába

Madame de Montespan igazi szépségnek számított: formás alakjával, csinos arcával és ébenfekete hajával, amit aztán, hogy kövesse a divatot, szőkére festett, lenyűgözte az uralkodót. Köztudott volt róla, hogy nagyon ügyel a jó megjelenésre, állandóan diétázott, és naponta vett részt 2-3 órás, manapság alakformálónak nevezett masszázsokon.

történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlightHivatalos királyi szeretői "pályafutása" során hét gyermeket szült a királynak. A szép időknek végül az vetett véget, hogy szívesen pletykálkodott, és éles nyelve nem kímélt senkit, így igen sok ellenséget szerzett magának az udvarban.


A király szép lassan elfordult tőle, és Montespan márkiné hiába próbálkozott a pletykák szerint még fekete mágiával is, nem tudta visszaszerezni Lajost. Végül aztán zárdába vonult, és élete hátralévő részét ott töltötte.

történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlight

Bölcs és szemérmes - a titkos feleség

történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlightXIV. Lajos talán legismertebb, de mindenképp legmeghatározóbb szeretője Francoise d'Aubigné, azaz Madame de Maintenon volt. Érdekesség, hogy Francoise-t Madame Montespan küldette az udvarba nevelőnőnek a király balkézről született gyerekei mellé, így ismerkedett meg Lajossal.

A nő már negyvenéves volt, amikor a viszonyuk kezdődött, és állítólag a király vette el a szüzességéet, mivel Francoise korábbi hitvese betegsége miatt nem tudta teljesíteni férji kötelezettségeit.

Madame de Maintenon akkor kapott nagyobb szerepet a király életében, amikor elődje, Montespan, végleg kiesett Lajos kegyeiből, és a királyné is elhunyt.

A nevelőnő – aki egyébként három évvel idősebb volt Lajosnál – előbb királyi szerető, majd pedig királyné lett, és így a maga nemében páratlan karriert futott be. Francoise 1683-ban titokban a király felesége lett.

Ezzel pedig egy némileg szigorúbb, puritánabb és mindenképpen erkölcsösebb életszakasz vette kezdetét az uralkodó számára. Szexuális étvágya nem csökkent ugyan, élete hátralévő részében azonban már kitartott Madame de Maintenon mellett.

történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlight

XIV. Lajos naplóiból tudható, hogy a király azért figyelt fel Madame de Maintenonra, mert nemcsak szép volt, hanem "ragyogó szellemű", "bölcs elméjű", és "szemérmes" is. Utóbbi bizony nem volt elmondható az előző szeretőjéről, Madame de Montespanról. 

történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlightA délceg király

A legenda szerint Lajos mindössze 165 cm volt, és hogy délcegebbnek tűnjön, alacsony termetének elfedésére magas parókát, és magassarkú cipőt viselt, ám a Napkirály valójában magasabb volt a korabeli átlagnál.

 

A szerelemgyerekek felemelkedése

Balkézről született gyerekei közül a király többeknek is lehetőséget biztosított arra, hogy rendkívül magas rangú családokba házasodjanak be. Törvénytelen lányai közül nem egyből hercegné lett!

történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlight

"Az asszonyok ügyesek" - a Napkirály intelmei

XIV. Lajos a fia számára írt emlékiratban nem kerülte meg a királyi szeretők kérdését.

"Ez a fajta szerelem nem ideális, hiszen egy királynak az erény tökéletes példáját kell mutatnia. A királyok sem mentesek azonban az emberi gyöngeségektől, ezért megbocsátható az ilyen történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlightkapcsolat. Az uralkodónak vigyáznia kell egyrészt arra, hogy szerelme sohase vonja el őt az államügyektől, amelyek kitartó munkát igényelnek.

Másrészt  arra is vigyáznia kell a királynak, ami már sokkal nehezebb, hogy a nőnek, aki meghódította a szívét, semmilyen beleszólást ne engedjen a politikába. Az asszonyok ügyesek, értenek ahhoz, hogy az elcsábított férfit befolyásuk alá vonják, de ezt nem szabad megengedni." - írta fiához írt intelmeiben a Napkirály.

XIV. Lajos, aki egész életét a nyilvánosság előtt élte le, szeretőit igyekezett eltitkolni az udvar elől, részben a királyné iránti tapintatból, részben azért, mert ezzel is meg akarta akadályozni, hogy kedvesei politikai befolyásra tegyenek szert.

történelem XIV. Lajos Napkirály history test lélek sztárok starlight

EZ IS ÉRDEKELNI FOG!