A középkorban állítólag több emberrel végeztek a boszorkányüldözések alatt, mint az első világháborúban; akkoriban a sátán szeretőinek tartották őket. De milyen vádak alapján kerültek máglyára? A boszorkányok lényét mindig is rejtély lengte körül; ez a különleges, misztikus téma mindmáig foglalkoztatja a filmkészítőket is, hisz számtalan alkotás központi témája. Most fellebentjük a fátylat, bepillantunk a boszorkányok titokzatos világa.

középkor boszorkány boszorkányüldözés Mária Terézia Winston Churchill történelem history starlight test

Az őskorban, az ókorban még korántsem tartották ártó szándékúnak a két világ között álló, természetfeletti képességekkel bíró embereket. A középkori Németországban pedig a valkűrökkel rokon erdei istennőként tisztelték a boszorkányokat.

A gyökeres változás a kereszténység térhódítása kapcsán következett be: onnantól az egyház ellenségeinek számítottak azok, akik a pogány természetfeletti vallás követői maradtak. Az egyház képviselői valóságos hadjáratot indítottak a boszorkányok ellen, őket okolták például az állatok terméketlenségéért, de azzal is megváldolták őket, hogy a termés elpusztítása érdekében mesterkedtek. Meg voltak győződve arról, hogy a boszorkányok az ördögökkel állnak összeköttetésben, azok szeretői. Kezdetét vette tehát a tömeges boszorkányüldözés…

középkor boszorkány boszorkányüldözés Mária Terézia Winston Churchill történelem history starlight test

Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer és Jack Nicholson Az eastwicki boszorkányokban


Honnan ered az elnevezés?

Első hallásra tán kissé mulatságosnak fog tűnni a boszorkány szó eredete. A török nyelvek baszargan, baszirgan szavaiból származik, melynek érdekessége, hogy az ótörök "basz-" („nyomni”) igető származéka. Tehát innen ered a magyarok által oly közkedvelt, és sűrűn használt, mára inkább a trágár nyelvben előforuló "baszni" szó is.

Úgy érdemelte ki ezt a definíciót a boszorkány, hogy a kéjsóvár perszóna éjszaka belopózott a kiszemelt férfi házába, és pofátlanul ráült az alvó ember mellére, hogy „megnyomja” őt éjjel, amivel kellemetlen álmokat idézett elő.

középkor boszorkány boszorkányüldözés Mária Terézia Winston Churchill történelem history starlight test

Átkozott boszorkák: Sandra Bullock és Nicole Kidman

 Fortyogó vérű asszonyok

1484-ben VIII. Ince pápa kiadott egy rendeletet, melyben elítélte a boszorkányságot. Majd két szerzetes megírta a Malleus Maleficarumot, vagyis a Boszorkánypöröly című könyvet. Akkoriban alakult ki a könyvnyomtatás, aminek köszönhetően a boszorkányüldözés nemcsak Európában kaphatott teret, de egészen Amerikáig eljutott.

középkor boszorkány boszorkányüldözés Mária Terézia Winston Churchill történelem history starlight testEz az írás olyan feljegyzéseket tartalmazott, ami a boszorkányok beazonosítását és megsemmisítését tartalmazta.

"Minden boszorkányság a test vágyaiból ered, amely a nőben határtalan. A nők ingadozóbbak hitükben, mint a férfiak, könnyebben befogadják a külső hatásokat, azonkívül fecsegők, és képtelenek eltitkolni egymás elől gonosz fortélyaikat, s minthogy gyengék, titkos eszközökhöz folyamodnak, hogy nyerhessenek. A havi vérzés idején annyira telítve vannak nedvekkel, hogy fortyog a vérük. Lélegzéskor mérgező pára árad ki az orrukból és szájukból, és bárkit megbabonázhatnak. Hitük gyenge, és ez vezet a boszorkánysághoz.” - állt a könyvben.

A boszorkányság alapkönyve úgy tartotta: a nők megmagyarázhatatlan gonoszságának természetes oka az, hogy a nők érzékibbek, mint a férfiak. Ez megmutatkozik a nők undorító bujaságában is, amely rávette őket, hogy démonokkal és a gonosszal érintkezzenek. Ezenkívül már az első nő is hamis volt, hiszen a hajlékony bordából teremtették, amely elfordult a férfitól, és mivel ennek a hiányosságnak a következtében tökéletlen állat, mindig is csalárd és gonoszsággal teli volt.

A szexualitás a boszorkányjelenség lényeges része volt. Az ördöggel való nemi közösülés a boszorkány erejének fontos forrása, és az okozott csapások nagy része is szexuális természetű: impotencia, természetellenes szenvedélyek, a házasfelek közti viszály, esztelen szerelmek és terméketlenség. 

Később a könyvet a világirodalom legelvetemültebb és legveszedelmesebb könyvének nevezték.

középkor boszorkány boszorkányüldözés Mária Terézia Winston Churchill történelem history starlight test

Az angol parlament 1770-ben törvényben ítélte el azokat a nőket, akik festik az ajkukat, boszorkánynak minősítve őket.


A salemi eset

A 13-19. században Európában mintegy egymillió embert végeztek ki boszorkányság vádjával. A perek és a kivégzések döntő többségére a 16-17. század folyamán került sor.

A tengerentúlon 1692-ben történt az egyik leghíresebb eset. Az akkor még gyarmati sorban levő Amerikában borzalmas végkimenetelű boszorkányperekbe kezdtek a Massachusetts középkor boszorkány boszorkányüldözés Mária Terézia Winston Churchill történelem history starlight testállambeli Salem városában, miután a falu plébánosa, Samuel Parris a boszorkányság jeleit tapasztalta családja környezetében.

Elsőként Parris kiskamasz lányát és annak unokatestvérét hallgatták ki, akik először egy, a szolgálatukban álló Tituba nevű rabszolganőt vádoltak meg azzal, hogy megátkozta őket. Mellette a lányok minden olyan személyt megemlítettek, akikkel kapcsolatban nem éreztek lelkiismeret-furdalást amiatt, hogy bajba keverik őket.

A vádlottak közül csupán egyet mentettek fel, mindenki mást bűnösnek találtak, és halálra ítéltek. A négy kivégzés alkalmával összesen húsz embert öltek meg. Az áldozatok között csupán hat férfi akadt, a többiek szegénységben élő, idős asszonyok voltak.

középkor boszorkány boszorkányüldözés Mária Terézia Winston Churchill történelem history starlight test

A történet fimes változata - A salemi boszorkányok főszerepében Winona Ryder

A boszorkányperek áldozatai

 • Több mint a 70 százalékuk nő volt - nagy részük özvegy,
 • szegények,
 • idősek,
 • asszonyok, akik gyógyfüvekkel foglalkoztak, 
 • férfiak, 
 • alacsony, illetve magas rangú személyek. 

Vagyis szinte bárki lehetett áldozat, aki valamiért kitűnt a tömegből, vagy akit valaki valamivel megvádolt.

középkor boszorkány boszorkányüldözés Mária Terézia Winston Churchill történelem history starlight testCsak nagyon ritkán fordult elő, hogy a boszorkányság nem nyert bizonyítást, hiszen a vádlottakat oly kegyetlenül megkínozták, hogy mindent bevallottak, amit hallani akartak tőlük.

Az ördöggel való cimborálás a vádak közül az első helyen volt, de ma már tudjuk, erős motívum volt a bírák, a vádlók részéről a haszonszerzés is. Az üldözöttek gyakran olyan átlagemberek voltak, akiket vagyonuk megszerzése érdekében kínoztak és égettek el. 

A vádakat nem kellett bizonyítani, a vádakat elfogadták; egyedül a vád volt a fontos. Mindig a vádlónak hittek, a vádlottat pedig olyan próbáknak vetették alá (tűz-, vagy vízpróbának, és hasonló középkori kínzási módszereknek), melyek nyilvánvalóan mindig pozitív eredményeket hoztak - a vádlók, a bírák részére.

Az legfőbb vád, az ördöggel cimborálás istentagadást jelentett - ez pedig főbenjáró bűnnek számított. Olyan szavakat adtak a vádlott szájába, melyeket nem mondott, csak a tanúvallomások állították. Gyakori vádként szerepelt még az ördöggel való közösülés, de természeti katasztrófa, szárazság, éhínség vagy a pestis elterjedése is vádként jelenhetett meg. 


Öt különböző boszorkánytípust különböztettek meg:

 1. ördöngösség
 2. rontás
 3. méregkeverés
 4. jövendölés
 5. igézés

középkor boszorkány boszorkányüldözés Mária Terézia Winston Churchill történelem history starlight test

Szinte bárkit boszokánynak titulálhattak


A királynő rendeletei

Magyarországon a 16-18. században üldözték legerőteljesebben a boszorkánynak tartott embereket. Két településen került sor tömeges kivégzésre: Debrecenben, illetve Szegeden, a mai Boszorkányszigeten.

A Tisza-parti városban 1728. május 23-án a hóhér három máglyát rakott, melyeken végül hat meggyötört férfit és hat megkínzott nőt égettek meg elevenen, a tizenharmadik elítéltet pedig középkor boszorkány boszorkányüldözés Mária Terézia Winston Churchill történelem history starlight testlefejezték. A vád szerint az elítélt személyek okozták a környéket súlytó aszályt, melyet aztán egy mindent elverő jégeső követett.

A hazai helyzetet Mária Terézia azzal próbálta megoldani, hogy 1756-ban hozott egy rendeletet, melynek következtében az eljárások sokkal körültekintőbbé váltak, és mindezt a Kancellária felügyelte.

Sőt, 1786-ban a királynő betiltotta a boszorkányok elleni eljárás indítását, kivéve abban az esetben, ha a vajákosságra utaló jelek egyértelműek, és mellé más bűncselekmény is társul.

Az utolsó ember, akit Magyarországon boszorkányság, valamint gyújtogatás miatt halálra ítéltek, Deák Mihályné Berkesz Sára volt, őt 1762-ben végezték ki.

Helen Duncan

Helen Duncant, az utolsó boszorkányt Európában a 20. század közepén ítélték el. 1951-ben Winston Churchill végül megkegyelmezett neki. Churchill sületlenségként (obsolete tomfoolery) jellemezte a vádat.

középkor boszorkány boszorkányüldözés Mária Terézia Winston Churchill történelem history starlight test

A boszorkányokat a sátán szeretőinek tartották