Hétalvó, szoktuk mondani az álomszuszékokra, akik nehezen kelnek fel az ágyból. De elgondolkodtunk már rajta, honnan ered a kifejezés? A történet a Római Birodalomba, a keresztényüldözés korába nyúlik vissza. A szír eredetű legenda szerint élt Epheszosz városában hét fiatalember, akik titokban Jézus követőivé váltak.

Hét Szent Alvó legenda hétalvó etimológia kultúra kereszténység

Epheszosz a mai Törökországban taláható, ahol turistalátványosságként mutogatják a Hétalvók Barlangját. Az idegenvezetők részletesen elmagyarázzák, hogy itt aludt kétszáz éven át a Hét Szent Alvó, akiknek emléknapja az egyházi naptárban július 27-e. A római katolikusok is tisztelik őket, de a görögkeleti keresztényeknél jellemzőbb a kultuszuk, történetük inkább náluk közismert.

Az ősi szír legenda szerint Decius római császár idejében, az Kr. u. 3. században élt a városban hét előkelő ifjú: Maximianus, Malchus, MartinianusConstantinus, Dionysius, Iohannes és Serapion. Jó barátokként együtt csináltak mindent, így együtt is lettek keresztényekké. Ezt azonban muszáj volt titokban tartaniuk, mivel ekkoriban halálbüntetés sújtotta Krisztus híveit.

Hét Szent Alvó legenda hétalvó etimológia kultúra kereszténység

A legenda szerint kétszáz évig aludtak a barlangban


Az épp odalátogató Decius császár azonban maga elé rendelte őket, követelve, hogy mint a város előkelőségei, imádják őt istenként. A hét ifjú ezt megtagadta, ehelyett bevallották, hogy keresztények, és dicsőítették a Megváltót

"Mi azt az Istent ismerjük, Aki betölti az eget és a földet, és Őnéki hozunk titokzatos áldozatot a hit megvallásával és a szüntelen imával!”

A feldühödött Decius megparancsolta, hogy  vegyék le róluk az öveket - a katonai méltóság jelét -, és elrendelte a kivégzésüket, mire a fiatalemberek elmenekültek a palotából a környékbeli hegyek közé.

Hét Szent Alvó legenda hétalvó etimológia kultúra kereszténység

Decius római császár rendelte el az ifjak kivégzését


Kétszáz évet aludtak a barlangban

Decius katonákat küldött utánuk, akiknek majdnem sikerült elfogni őket, ám a hét barát befutott a Celeus hegy egyik barlangjába, amely magától bezárul mögöttük. A császár a helyszínre sietett, de képtelen volt bejutni a barlangba. Az odabent rejtőző ifjak pedig elálmosodtak, és mindannyian mély álomba merültek. 

Kipihenten, ám farkaséhesen ébredtek. Sorsot húzva kijelölték maguk küzül Machust, hogy menjen be a városba élelmet szerezni. Ez veszélyes feladat volt, hiszen úgy vélték, a császár emberei halálra keresik őket, ám Malchus bátran vállalta a megbízatást.

Hét Szent Alvó legenda hétalvó etimológia kultúra kereszténység

A Hétalvók Barlangja hamarosan a világörökség része lehet


Amikor Epheszosz határához ért, megdöbbent, mert a városkaput kereszt díszítette. Azt hitte, Decius császár megtért, így bizakodóan lépett be a kapun. Ám amikor a piacon ételt akart venni, az árus nem fogadta el a pénzét, és kinevette, mondván: ezen az érmén Decius képe van, ám ez a császár kétszáz éve halott, a pénze rég nem érvényes. Ekkor már nagy tömeg gyűlt köréjük, akik gúnyolódtak Malchus idegen ruházatán.

A fiatalember a családjáról próbált érdeklődni. Kiderült, hogy a szerettei rég halottak, mert amíg ők a barlangban aludtak, kint a világban kétszáz év tel el. Ezalatt a kereszténység lett a Birodalom államvallása, így a hét ifjúnak már nem volt miért bujkánia.

Mindannyian a püspök elé járultak, aki hallva a különös történetüket, meglepődött, de azt mondta: Isten számára semmi sem lehetetlen. Azért tett ilyen csodát, hogy a hét keresztény átaludja magát a kétszáz évvel későbbi jövőbe, mert így akarta megmenteni életüket az üldözéstől, ami eszerint sikerült is. 

Hét Szent Alvó legenda hétalvó etimológia kultúra kereszténység

A hét alvó legendája a magyar irodalomban is megjelenik


Mikszáthnál is megtaláljuk

A hét "időutazó" fiatalembert életük végéig, majd halálukat követően is szentként tisztelték. Az alvó ifjak barlangja, melyet hagyományosan azzal a barlanggal azonosítanak, ahol Mária Magdolna is elhunyt, mára ismert zarándokhellyé vált. 

A történet laicizált változata a magyar irodalomban is előfordul Mikszáth Kálmán Új Zrínyiász című művében. A legendából került át a magyar nyelvbe a "hétalvó" kifejezés:

a magyar szó a német Siebenschläfer tükörfordítása, az pedig a latin septem dormientes megfelelője, amely hét alvót jelent.

A hét alvó ifjú emlékét tehát máig őrzi, hogy hétalvónak hívjuk aluszékony embertársainkat, még ha ők nem is kétszáz éven keresztül szundikálnak.

Hét Szent Alvó legenda hétalvó etimológia kultúra kereszténység

Hazánkban egyetlen képi ábrázolásuk ismert, a székesfehérvári görögkeleti szerb templom 18. századi freskója által