Összefutunk valakivel, és első látásra szimpatikusnak tűnik, míg más azonnali ellenszenvet vált ki belőlünk, még mielőtt megszólalna… Ismerős érzés? Az embereket ösztönösen a megjelenésük alapján ítéljük meg, legtöbbször minden tudatosságot mellőzve. Ám aki tud az arcvonásokból és egyéb külső jegyekből olvasni, képes lehet pontosabb képet alkotni alaptermészetünkről. Arcunk többet árul el rólunk, mint gondolnánk. Útmutatónk segítségével te is beleshetsz mások lelkének titkaiba.

egészség egészségünkre lélek psziché fiziognómia arcelemzés test

A fiziognómia, az arcelemzés tudománya szerint a vonásokból következtethetünk az emberek alapkarakterére. Mára tudományos kutatások támasztják alá, hogy a külső testi jegyeink és bizonyos lélektani folyamatok között valóban összefüggés van; lelki történéseink arcvonásainkban is türköződnek, illetve vonásaink árulkodnak jellemünkről.

Az első benyomást - ösztönösen - mindig az határozza meg, hogy milyen tapasztalatot szereztünk a hasonló külsejű emberekkel való találkozásaink során.

A keserűség, a rossz élmények, a rengeteg csalódás például lefelé görbítheti a szánk sarkát, ha pedig makacsságunkban mindig összeszorítjuk az ajkainkat, akkor erős ráncok fognak megjelenni az orrunk és a szánk szeglete között.
Ám legyünk óvatosak, és mindig csak összességében értelmezzük a jeleket! Közben pedig ne feledjük: az arcvonások titkos nyelve árulkodik másokról - de rólunk is sokat mesél!

AZ ARCFORMA

SZÍV ALAKÚ: az elbűvölő egészség egészségünkre lélek psziché fiziognómia arcelemzés test

Öntudatlanul is vonzza az embereket, gyakran kerül a figyelem középpontjába. Tele van melegséggel, kedvességgel és élettel. Jókedve gyakran átragad másokra. A kollégák kedvelik, és az ellenkező nem tagjai között is nagy népszerűségnek örvend. Megértő, toleráns személyisége révén könnyen alkalmazkodik másokhoz. 

HOSSZÚKÁS: a provokátor

egészség egészségünkre lélek psziché fiziognómia arcelemzés test
 Ambíciózus és elszánt, keményen dolgozik, de szereti, ha úgy mennek  a    dolgok, ahogy eltervezte. Mindezek a tulajdonságok segítik abban,  hogy  felfelé lépkedjen a ranglétrán. Született vezető, könnyen és  gyorsan  átlátja a  nehéz helyezeteket is. A magánéletében is hajlamos  arra, hogy  kemény  külső mögé rejtse az érzéseit - olyan partnerre van  szüksége,  aki az álarc  mögé lát…

NÉGYZET ALAKÚ: a határozott egészség egészségünkre lélek psziché fiziognómia arcelemzés test

Képes arra, hogy bátran kiálljon az elvei mellett, még akkor is, ha ebben senki sem támogatja. Az első gondolata többnyire ez: hogyan segíthetnék? Éppen ezért remek szövetséges és barát, akire mindig számíthatnak a szerettei. Bárkivel, aki a közelébe kerül, támogató jóindulattal viselkedik.

OVÁLIS: a diplomatikus

egészség egészségünkre lélek psziché fiziognómia arcelemzés test 
 A szinte már tökéletesnek mondható arcforma pontosan tükrözi a személyiséget,  vagyis hogy amilyen erős jellem, éppen annyira rugalmas is. Legnagyszerűbb  tulajdonsága, hogy bölcsen és megfontoltam dönt, sosem enged teret a  túlzásoknak. Diplomatikus, de soha nem beszél mellé. Hibája, hogy néha sokáig  hezitál, lassan cselekszik.


KEREK: az érzelmes  egészség egészségünkre lélek psziché fiziognómia arcelemzés test

Mély érzésű, de időnként hajlamos rá, hogy túlzottan magába forduljon. Nehezen beszél az érzelmeiről, félénk és kissé gátlásos. Megválogatja, ki az, akit a bizalmába fogad. Az ellenkező nem tagjaira nagy hatást gyakorol titokzatos természetével…

MIT MUTAT MEG…

… a szemöldök? 

A szemhez közel húzódó változat nyitott, fesztelen, optimista személyiséget jelez, aki szívesen van emberek között, és a nehéz helyzeteket is lazán kezeli.
Vele ellentétben az, akinek a szemöldöke magasabban és egyenesen fut, valószínűleg sokkal távolságtartóbb, legalábbis amíg jobban meg nem ismeri a másikat.
Az éles szög a szemöldök felső ívén különleges kreativitásra, nagy akaraterőre, továbbá céltudatosságra uta.

… a szem?  egészség egészségünkre lélek psziché fiziognómia arcelemzés test

A távol ülő szemek tulajdonosa a saját és másik hibáival szemben is elnéző.
Akinek közel vannak egymáshoz a szemei, az mindenre kicsit szigorúbban tekint - ám tisztábban is lát, így aztán senki és semmi nem kerülheti el a figyelmét.

… az orr?

A meredeken lefelé mutató orr szkeptikusságra utal: tulajdonosa, mielőtt rászánná magát a döntésre, minden részletet alaposan átgondol.
A felfelé ívelő orr ezzel szemben optimizmust jelez: még ha voltak is az illetőnek rossz tapasztalatai, a jóhiszeműségét az sem tudja megingatni.
A markáns orr határozottságról, tudatosságról, míg a kis orr bizonytalanságról vall.

… a száj? 

A vékony, sápadt felső ajak arról árulkodik, hogy az illető nem szívesen mutatja ki az érzelmeit.
A telt alsó ajak ellenben nagylelkűséget és érzékiséget jelez.
A vastag felső ajak tulajdonosa társaságkedvelő, kommunikatív személyiség, de néha annyira belefeledkezhet a mondandójába, hogy észre sem veszi, ha a partnere nem jut szóhoz mellette. Emellett a vastag felső ajak élvhajhászatra is utal, ha pedig az alsó a duzzadtabb, az hűtlen természetet sejtet.

PÉLDÁK A TÖRTÉNELEMBŐL

A legkorábbi ismert, tudományos igényű értekezést Arisztotelész írta, aki az arcot, a végtagokat, a testtartást, a hajat, a színeket és a beszédhangokat abból a célból tanulmányozta, hogy megtalálja az összefüggéset az arc- és a testjelek, illetve a jellem között.

Hipppokratész, az orvostudomány atyja is elkötelezett híve volt a fiziognómiának. Úgy vélte, hogy enélkül nem létezhet orvoslás. Több megfigyelést is tett a vonások és a jellemző betegségek kapcsolatáról: úgy gondolta például, hogy a szem alatti táskák veseproblémákra, míg a vastag szemöldök életerőre utal.

Napóleon is hitt a fiziognómia tudományában. Mielőtt hadseregében vezető beosztásra jelölt volna ki valakit, megvizsgáltatta az arcát egy szakértővel.

egészség egészségünkre lélek psziché fiziognómia arcelemzés test